ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ชุติกานต์ หุตะแสงชัย
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้
การทำงาน :
พ.ศ.2556 ลูกจ้างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ.2556-2561 พนักงานราชการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พ.ศ.2561-ปัจจุบัน ข้าราชการ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
1434 หมู่4 ซอยลิขิต4 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
Tak_toktak@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th