ชื่อ - สกุลสมาชิก :
กอบศักดิ์ วันธงไชย
หน่วยงาน :
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
88/69 หมู่บ้านภัทรารามอินทรา ซอยรามอินทรา 5 ถนนรามอินทรา แขวงอนุเสาวรีย์ เขต บางเขน กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
fforksw@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th