ชื่อ - สกุลสมาชิก :
อรกานต์ เกษรบัว
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ที่อยู่ :
2/2 เหรียญทองอาพาร์ทเม้น ซ.พหลโยธิน 47 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
yuy_yuy04@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th