ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ทรงกลด จารุสมบัติ
หน่วยงาน :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศษสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
fforsoj@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th