ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วรัญญู ราษฎร์เจริญ
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ม. 5 ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองฯ จ. สุราษฎร์ธานี 84000
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ :
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
waranyurat@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th