ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วิโรจน์ ครองกิจศิริ
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
การทำงาน :
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่ :
273/77 หมู่ 23 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
v.kitsiri@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th