ชื่อ - สกุลสมาชิก :
กรรณชนก สุพงษ์วิบูลย์พันธ์
หน่วยงาน :
การทำงาน :
ที่อยู่ :
56/125 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
kunch.m@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th