ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ธัญญรัตน์ จิตรโคตร
หน่วยงาน :
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
126/5 ร่มไม้ใบเฟิร์น ซอยพหลโยธิน40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
j.thunyarat@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th