ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ต่อลาภ คำโย
หน่วยงาน :
17 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่
การทำงาน :
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ :
17 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
torlarp66@yahoo.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (Utilization of Medicinal Plants in Ban Mai Jad San Community Forest, Tambon Rong khem, Amphoe Rong Khem, Phrae Province ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th