ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ฑีฆา โยธาภักดี
หน่วยงาน :
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
การทำงาน :
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ :
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม
Email :
teekasom@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ความสำคัญและมูลค่าประโยชน์ทางอ้อมของต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่บางกระเจ้า จ. สมุทรปราการ(The Importance and Indirect Benefits of Big Tree at Bang Kachao, Samutprakan Province) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th