ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ทิพากร ภูสาคร
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
97/40 ตึก สไมล์โฮม ซ.งามวงศ์วาน 52 แยก 13 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Edible Insect Farming
Email :
Tipakhon.ph@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th