ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ณปภัช มูสิกะเจียม
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ถนนพระเงิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ที่อยู่ :
33 หมู่ที่ 7 ตำบลนาพละ อำเภอเมือง จังหวัด ตรัง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
punapaphat@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th