ชื่อ - สกุลสมาชิก :
จรัล ด้วงแป้น
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติเขานัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
การทำงาน :
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขานัน
ที่อยู่ :
22 หมู่ 2 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
Jaral_ku@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th