ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สุรพงษ์ โสมขันเงิน
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
suramain@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th