ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นฤมล ภานุนำภา
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
การทำงาน :
เป็นนักวิจัยระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาพลังงานจากไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
19 สุขาภิบาล5 ซอย5 แยก 11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ด้านการพัฒนาพลังงานจากไม้และการทำเตาประสิทธิภาพสูง
Email :
maleepanu@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดทอริไฟด์เพื่อการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม(Pelletization of Torrefied Biomass Production Research for Commercial and Industrial Wood Energy Utilization) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th