ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย วิรัช ใจวิศาล
หน่วยงาน :
การทำงาน :
ที่อยู่ :
365/217 ซ. พุทธบูชา 47 ถ. พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
viruchj@outlook.com
www.conference.forest.ku.ac.th