ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย นิกร พรหมคต
หน่วยงาน :
บริษัท จิตารมย์ แอสเสท จำกัด
การทำงาน :
อุตสาหกรรมยานยนตร์ / ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โคเลอร์(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน / ฝ่ายวิศวกรรม โครงการบำบัดนำ้เสีย ไดเมท(สยาม) จำกัด มหาชน / ฝ่ายขายและการตลาด ลูกค้ากลุ่มธุรกิจพลังงาน รฟ. และ refinery
ที่อยู่ :
99/261 มบ.นอร์ธเทิร์นโนวา ม. 2 ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
กำลังพัฒนาโครงการพัฒนาชีวมวลในพื้นที่ภูมิลำเนา แนววนเกษตรให้เกษตรกร รวมถึงไม้โตเร็วเพื่อมาใช้ในธุรกิจพลังงาน ส่งเสริมการปลูกป่า ทั้งในเขตที่สูง รอบๆ อ่างเก็บนำ้ห้วยน้ำใส ทีราบ และ ป่าพรุ ในเขตอำเภอ ชะอวด นครศรีธรรมราช
Email :
jittaromson@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th