ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ทิพย์ลดา ทองตะเภา
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กทม
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ :
284 ซ พหลโยธิน 40 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
tiplada@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th