ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. วัลลภา ตรัยวิกรานต์
หน่วยงาน :
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 76 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม.10100
การทำงาน :
บริษัท ESRI (Thailand) จำกัด , บริษัท Lotus Consulting จำกัด , CMS Engineering จำกัด
ที่อยู่ :
หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 199/157 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์, สิ่งแวดล้อม
Email :
wanlapa.tvk@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th