ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ปัทมา แสงวิศิษฏ์ภิรมย์
หน่วยงาน :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
การทำงาน :
ที่อยู่ :
54/4 ซ.พหลโยธิน 45 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
pattama.sa@ku.th
www.conference.forest.ku.ac.th