ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ไสว คณาเสน
หน่วยงาน :
โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ กรมป่าไม้,
การทำงาน :
ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี), ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไปฟ่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี, หัวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี กรมป่าไม้ 7 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
forestku56@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th