ชื่อ - สกุลสมาชิก :
เกษศิริ ศิริกุล
หน่วยงาน :
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
oz.kastsiri@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากชนิดของไลเคน ค่า Index of Atmospheric Purity (IAP) และ ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เพื่อติดตามคุณภาพอากาศในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดนครนายก(APPLICATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LICHEN SPECIES DIVERSITY INDEX OF ATMOSPHERIC PURITY (IAP) AND CARBONMONNOXIDE FOR MONITORING AIR QUALTIY IN NATURE- BASED NAKORN NAYOK PROVINCE) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th