ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ญาดา หิรัญเทศ
หน่วยงาน :
สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
การทำงาน :
สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน
ที่อยู่ :
สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
yada_hirun@outlook.co.th
www.conference.forest.ku.ac.th