ชื่อ - สกุลสมาชิก :
พรพิมล หมั่นจิตร
หน่วยงาน :
-
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
nanmanchit0896@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ประสิทธิภาพน้ำส้มควันไม้ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคของยูคาลิปตัส(Efficiency of Wood Vinegar on Inhibition of Eucalyptus Diseases) สถานะเอกสาร : กรรมการพิจารณาผลงาน
www.conference.forest.ku.ac.th