ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สุภานี กลมเกลี้ยง
หน่วยงาน :
-
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
27/9 บ้านสมปราถนา ซอยพหลโยธิน34 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
GIS
Email :
monaz.mint@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th