ชื่อ - สกุลสมาชิก :
อังคณา ทองคำ
หน่วยงาน :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
2220/32-33 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
b5710302724@ku.ac.th
เรื่องที่จะนำเสนอ : สมบัติเชิงกลและโครงสร้างของรากต้นแดงและรากต้นยางนา(Root Mechanical Properties and Root Structures of Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. and Dipterocarpus alatus Roxb. ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th