ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ประพาย แก่นนาค
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร (กรมป่าไม้) ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ (กรมป่าไม้) หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร (กรมป่าไม้)
ที่อยู่ :
295/34 ม.6 บ้านลำมะโกรก(ริมคลอง) ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
นักวิจัยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (กรมป่าไม้)
Email :
paikp@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th