ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ศศิธร พ่วงปาน
หน่วยงาน :
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน :
ที่อยู่ :
36/24 ซ.เพชรเกษม 81/6 ถ.เพชรเกษม หนองแขม กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Forest Ecology
Email :
sasitorn.p@chula.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th