ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย สุรินทร์ แข่งขัน
หน่วยงาน :
ฝ่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้ ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
ที่อยู่ :
45/205 หมู่บ้านพฤกษา 91 ม.3 ถ.บางศรีเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
s.kangkun@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th