ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. รัชนีกร รอดมณี
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ม. 5 ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองฯ จ. สุราษฎร์ธานี
การทำงาน :
ที่อยู่ :
174 ม.11 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ. ชุมพร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
chompoo170138@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th