ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. บงกชรัตน์ ภัทรมนัส
หน่วยงาน :
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
mattawan24165@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : อัตราส่วนระหว่างเพศและขนาดของกิ้งก่าเขาเล็ก(Acanthosaura lepidogaster) ในป่าดิบเขาบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่(Sex Ratio and Sexual Dimorphism of Cuvier’s Spiny Lizard (Acanthosaura lepidogaster) at Mae Sa – Kog Ma Biophere Reserve, Chiang Mai Province) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th