ชื่อ - สกุลสมาชิก :
กนกวรรณ เขียวจันทร์
หน่วยงาน :
-
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
158/116 ม.7 ต. คลองพา อ. ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
Kanokwan.Kheawjun@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การประยุกต์แบบจำลอง CLUE - S และภาพดาวเทียม Landsat เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา(Application of CLUE - S Model and Landsat Satellite Imagery for Land Use Classification at Sakaerat Biosphere Reserve, Nakhon Ratchasima Province) สถานะเอกสาร : ยืนยันการส่ง
www.conference.forest.ku.ac.th