ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ทรงพล ชัยมงคล
หน่วยงาน :
-
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
9 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
สัตว์เลื้อยคลาน
Email :
songpon.runner@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th