ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นราธิป สิทธิ
หน่วยงาน :
การทำงาน :
ที่อยู่ :
273 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
s.narathip209@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การสูญเสียดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ที่วัดดอยอินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (Soil loss in Different Land use at Doi Insee Temple Mueang Chiang Rai District Chiang Rai Province. ) สถานะเอกสาร : แก้ไขเอกสาร
www.conference.forest.ku.ac.th