ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ตรีชาย อนุวงส์เจริญ
หน่วยงาน :
บริษัท แลนด์ อินโฟ คอนเน็กต์ จำกัด 162/5 หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การทำงาน :
พ.ศ. 2548 - 2559 บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน บริษัท แลนด์ อินโฟ คอนเน็กต์ จำกัด
ที่อยู่ :
162/5 หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การสำรวจสิ่งปกคลุมดินด้วย LiDAR การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) การสำรวจ และจัดทำแผนที่ ด้วย GNSS (Survey And Mapping)
Email :
treechai.a@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในพื้นที่ป่าด้วยวิธีการ LiDAR จากอากาศยาน และภาพถ่ายทางอากาศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่(USING OF AIRBORNE LIDAR AND AERIAL PHOTOGRAPHY IN THE ESTIMATION OF FOREST ABOVEGROUND BIOMASS A CASE STUDY OF KAOYAI NATIONAL PARK) สถานะเอกสาร : ยืนยันการส่ง
www.conference.forest.ku.ac.th