ชื่อ - สกุลสมาชิก :
คนึงนาฎย์ ณรงค์รัตน์
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
36 หมู่ที่ 6 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
kanungnat@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th