ชื่อ - สกุลสมาชิก :
อลงกต แก้วรุ่งโรจน์
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนปลูกป่าภาครัฐ กรมป่าไม้ ส่วนอุทยาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
oho_oil_za@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th