ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. น้ำฤทัย วันสา
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
กรกฏาคม 2557 -พฤศจิกายน 2560 นักวิชาการป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช อส. ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) อส.
ที่อยู่ :
153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
baipai_saitarn@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th