ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย มานพ แก้วฟู
หน่วยงาน :
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การทำงาน :
2556 บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2556 - 2558 ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่หาด และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ อ.เวียงแหง จ.เชี
ที่อยู่ :
3/3 ม.5 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
kaewfu2522@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th