ชื่อ - สกุลสมาชิก :
Patitta Sriwichian
หน่วยงาน :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
การทำงาน :
ที่อยู่ :
444/16 หมู่ 17 บ้านพรประสิทธิ์ ซ.10 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
Patitta.7659@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th