ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย อรรถพล วงค์วรรณ
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง กรมป่าไม้
การทำงาน :
ที่อยู่ :
13 ซ.1 ถ.ศิริธร ต.ช้างเผือก
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
cm.auttaphon@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th