ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ทศพร ศรีโกตะเพ็ชร
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง ม.8 ต. บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
การทำงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง
ที่อยู่ :
4/171 ม.1 ต. ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
cco.6315@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th