ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. กัลจาริณี ชำนาญกิจ
หน่วยงาน :
ฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร 10900
การทำงาน :
ผู้ช่วยนักวิจัย
ที่อยู่ :
หอพักกฤษณาซอยพหลโนธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ด้านคุณสมบัติไม้ โครงสร้างไม้
Email :
kanjarinee.c@ku.th
www.conference.forest.ku.ac.th