ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย Prawaltong Tongyai Na Ayudhaya
หน่วยงาน :
Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.
การทำงาน :
Certification Manager
ที่อยู่ :
80/96 The Niche Condominium, Sukhomvit 49/13, North Klongton, Wattana
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Certification
Email :
pwt2513@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th