ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ณรงค์ มีนวล
หน่วยงาน :
SCG
การทำงาน :
บริษัทสยามฟอเรสทรี ในกลุ่่ม SCG 25 ปี
ที่อยู่ :
กาญจบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การรับรองระบบจัดการป่าไม้ยั่งยืน FSC การจัดการป่าชุมชน , การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน
Email :
naronme@scg.com
www.conference.forest.ku.ac.th