ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ณัฐฑริกา เจริญวงศ์
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
บริหารทั่วไป ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ที่อยู่ :
222/269 คอนโดแอสปาย งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
bowa._.nao@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th