ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วรวิทย์ อินศวร
หน่วยงาน :
บจก.สหโคเจน กรีน 88 หมู่ 5 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
การทำงาน :
ที่อยู่ :
190/85 หมู่บ้านศิวาลัยวิลเลจ 4 หมู่ 2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
woravit.in@sahacogen.com
www.conference.forest.ku.ac.th