ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย กฤษชนะ นิสสะ
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยงาว 292 หมู่3 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
การทำงาน :
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยงาว
ที่อยู่ :
สถานีวนวัฒนวิจัยงาว 292 หมู่3 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
ngao.silvic@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th