ชื่อ - สกุลสมาชิก :
มัณฑณี ศรีจันทร์
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ที่อยู่ :
22/8-9 อาคารแสนสุขแมนชั่น, ซ. พหลโยธิน 42 ถ. พหลโยธิน, เสนานิคม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
momoko_mint2@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th