ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. กรณิการ์ วงษ์มิตรแท้
หน่วยงาน :
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การทำงาน :
ที่อยู่ :
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
kornnika.w@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th